Vous avez des questions ?

+33 6 71 86 94 48

 

Szkoła Międzynarodowa CSI w Lyonie z Sekcją Polską

cflp centre polonais section polonaise csi

Ogólna prezentacja :

Szkoła Międzynarodowa w Lyonie dysponuje trzema cyklami nauczania, z wyjątkiem przedszkola. Są to : szkoła podstawowa, gimnazjum (tzw. collège) oraz liceum. Nauczanie jest bezpłatne, a podręczniki są udostępnione przez szkołę. W szkole istnieje dziewięć sekcji : anglojęzyczna, niemieckojęzyczna, hiszpańska, włoska, polska, japońska, portugalska, chińska i arabska. Rok szkolny trwa od września do czerwca z przerwami wakacyjnymi (średnio, co 7 tygodni). Zajęcia lekcyjne odbywają się od poniedziałku do piątku (w środę i w piątek do południa), zaś zajęcia pozaszkone w piątek po południu. Francuski program nauczania jest realizowany w cyklu 18 godzin tygodniowo, zaś zajęcia sekcji obejmują 6 godzin w tygodniu. Średnio do szkoły uczęszcza 510 uczniów podzielonych na 19 klas, z których każda liczy ok. 26 uczniów.

Nauczanie w Szkole Międzynarodowej :

Szkoła Międzynarodowa przyjmuje dzieci od klasy 1 (CP) do klasy V (CM2) i realizuje program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wymiarze : 18 godzin w języku francuskim i 6 godzin w języku sekcji. Zajęcia sekcji prowadzone są przez dyplomowanych nauczycieli danego kraju. Dzieci uprawiają sport ( klasa 1 i 2 uczęszczają na basen). Szkoła nie dysponuje internatem. Uczniowie nie noszą mundurków. Uczniowie niewładający językiem francuskim lub znający go w stopniu słabym bądź niewystarczającym, mają możliwość nauki języka francuskiego od podstaw w ramach zajęć w klasie FLS (język francuski jako obcy). Klasy te mają zredukowaną liczebność. Grono pedagogiczne tworzy 21 nauczycieli francuskich, w tym 2 nauczycieli FLS, oraz 22 nauczycieli sekcji. Pracę ekipy koordynuje Dyrektor szkoły podstawowej, Pan Pascal FINO. Ekipę wspomagają : dwie sekretarki i bibliotekarka.

Sekcje Międzynarodowe :

Każda z 9 sekcji posiada własne stowarzyszenie rodziców (APESA, APEG, APESE, APESI, APESJ, APESP, APESLP, APESC, APESAR). Zajęcia przedmiotowe sekcji (język, literatura, historia, geografia oraz aspekty kulturowe ) prowadzone są przez nauczycieli danej sekcji w salach językowych, z podziałem na poszczególne poziomy. Testy i lekcje w sekcji anglojęzycznej i japońskiej są płatne (bliższych informacji udziela sekcja). Utrzymanie sekcji polskiej w części pokrywają rodzice (bliższych informacji udziela sekcja).

Warunki przyjęcia :

Nauczanie języka zaproponowane przez sekcję ma na celu ułatwienie uczniom przybywającym z zagranicy integracji w systemie francuskim, umożliwiając jednocześnie zachowanie i rozwój ich tożsamości narodowej oraz pogłębienie u uczniów francuskich biegłej znajomości języka sekcji. O przyjęciu do sekcji decyduje test : ustny i pisemny ze znajomości języka sekcji oraz pisemny sprawdzian z zakresu matematyki i języka francuskiego (dla dzieci francuskojęzycznych). Do szkoły uczęszczają dzieci ok. 30 różnych narodowości.


 więcej informacji na stronie internetowej stowarzyszenia  http://www.apesp-csi.fr/

cflp lyon polonais ligne

cflp lyon headline 02

 

Office Polonais du Tourisme

cflp lyon office du tourisme polonais

Envie de visiter la Pologne? Bienvenue sur le portail Poland Travel, qui vous guidera à travers les plus beaux paysages polonais. Sélection des hôtels, des restaurants.

MSZ Rzeczpospolita Polska

CFLP Centre Polonais Lyon

cflp lyon centre formation polonais

CFLP - le Centre de Formation en Langue Polonaise à Lyon a pour but de faire découvrir la langue et la culture polonaise par le biais des cours de polonais et des activités culturelles et touristiques.

Ecole Maternelle Polonaise

cflp lyon ecole maternelle

EMPL - Ecole Maternelle Polonaise de Lyon s'adresse à des parents qui désirent que leurs enfants puissent s’initier à la langue et à la culture polonaises.

Fundacja Semper Polonia

cflp lyon semper polonia

Celem Fundacji SEMPER POLONIA jest pomoc środowiskom polonijnych, i tworzenie warunków do awansu społeczno zawodowego młodzieży polskiego pochodzenia w krajach jej zamieszkania.

Konsulat Polski w Lyonie

cflp lyon consulat polonais
79, rue Crillon 69458 Lyon
Tel.  (.00 33) 4 78 93 14 85
Fax(.00 33) 4 78 93 56 37

Wspólnota Polska

cflp lyon wspolnota polska

Stowarzyszenie WSPOLNOTA POLSKA jest organizacją pozarządowa, której celem jest umacnianie więzi z Polską osób polskiego pochodzenia i Polaków zamieszkałych za granica .

Włącz Polskę ! - portal

cflp lyon wlacz polske
Włącz Polskę!" - otwarty, internetowy podręcznik dla Polonii i Polaków za granicą.

Polska - promocyjny

cflp lyon polska promocja

Polska | portail officiel de promotion de la République de Pologne | oficjalny portal promocyjny Rzeczypospolitej Polskiej

Certificat Polonais à Lyon

cflp lyon certificat polonais
Les certificats de connaissance de la langue polonaise sont délivrés par l'office polonais appelé Commission national de certification de la connaissance de la langue polonaise comme langue étrangère.

Your Poland - Portal

cflp lyon yourpoland

Centre d'information sur la citoyenneté polonaise pour les personnes d'ascendance polonaise et pour les étrangers cherchant à acquérir la nationalité polonaise.

ORPEG

cflp lyon ORPEG - Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ORPEG został powołany w 1973 r. na mocy zarządzenia ówczesnego Ministra Oświaty i Wychowania..

cflp lyon polonais ligne

Testez votre niveau de polonais

  • Pour tester votre niveau cliquez sur le bouton:
cflp test de niveau polonais bouton