Vous avez des questions ?

+33 6 71 86 94 48

 

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie RP w Lyonie

cflp centre polonais ecole elementaire

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie RP w Lyonie to publiczna polska placówka oświatową. Prowadzi nauczanie uzupełniające na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum  w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce  (geografii, wiedzy o społeczeństwie i historii Polski) w oparciu o podstawę programowa dla uczniów uczących się za granica i obowiązujące ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych. Obowiązek szkolny dziecko realizuje poprzez uczęszczanie do szkoły francuskiej, bądź innej prowadzącej pełny program nauczania.

Szkoła podlega polskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej, a jej prace koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granica (ORPEG) z siedziba przy ul. Rolnej 175 D w Warszawie. Szkolą wydaje oficjalne polskie świadectwa. Nauka jest bezpłatna, a lekcje odbywają się w soboty rano w godzinach od 9.00 do 14.00 w lokalach szkoły: Collège Saint Marc 11 rue Soeur Bouvier 69005 Lyon. Od 1 września 2013 r. szkołą kieruje mgr Elzbieta Blachas.


W SPK dziala Rada Rodziców. Składka na fundusz Rady Rodziców ustalana jest przez rodziców i ma charakter dobrowolny. Nauka w SPK umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce  oraz jej obyczajów i kultury.  Uczniowie biorą czynny udział w szkolnych i polonijnych imprezach kulturalnych, takich jak wystawy, projekcje filmów, konkursy czytania w języku polskim, konkursy recytatorskie oraz spotkania autorskie.


 więcej informacji na stronie internetowej  SPK  http://www.lyon.orpeg.pl

cflp lyon polonais ligne

cflp lyon headline 02

 

Office Polonais du Tourisme

cflp lyon office du tourisme polonais

Envie de visiter la Pologne? Bienvenue sur le portail Poland Travel, qui vous guidera à travers les plus beaux paysages polonais. Sélection des hôtels, des restaurants.

MSZ Rzeczpospolita Polska

CFLP Centre Polonais Lyon

cflp lyon centre formation polonais

CFLP - le Centre de Formation en Langue Polonaise à Lyon a pour but de faire découvrir la langue et la culture polonaise par le biais des cours de polonais et des activités culturelles et touristiques.

Ecole Maternelle Polonaise

cflp lyon ecole maternelle

EMPL - Ecole Maternelle Polonaise de Lyon s'adresse à des parents qui désirent que leurs enfants puissent s’initier à la langue et à la culture polonaises.

Fundacja Semper Polonia

cflp lyon semper polonia

Celem Fundacji SEMPER POLONIA jest pomoc środowiskom polonijnych, i tworzenie warunków do awansu społeczno zawodowego młodzieży polskiego pochodzenia w krajach jej zamieszkania.

Konsulat Polski w Lyonie

cflp lyon consulat polonais
79, rue Crillon 69458 Lyon
Tel.  (.00 33) 4 78 93 14 85
Fax(.00 33) 4 78 93 56 37

Wspólnota Polska

cflp lyon wspolnota polska

Stowarzyszenie WSPOLNOTA POLSKA jest organizacją pozarządowa, której celem jest umacnianie więzi z Polską osób polskiego pochodzenia i Polaków zamieszkałych za granica .

Włącz Polskę ! - portal

cflp lyon wlacz polske
Włącz Polskę!" - otwarty, internetowy podręcznik dla Polonii i Polaków za granicą.

Polska - promocyjny

cflp lyon polska promocja

Polska | portail officiel de promotion de la République de Pologne | oficjalny portal promocyjny Rzeczypospolitej Polskiej

Certificat Polonais à Lyon

cflp lyon certificat polonais
Les certificats de connaissance de la langue polonaise sont délivrés par l'office polonais appelé Commission national de certification de la connaissance de la langue polonaise comme langue étrangère.

Your Poland - Portal

cflp lyon yourpoland

Centre d'information sur la citoyenneté polonaise pour les personnes d'ascendance polonaise et pour les étrangers cherchant à acquérir la nationalité polonaise.

ORPEG

cflp lyon ORPEG - Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ORPEG został powołany w 1973 r. na mocy zarządzenia ówczesnego Ministra Oświaty i Wychowania..

cflp lyon polonais ligne

Testez votre niveau de polonais

  • Pour tester votre niveau cliquez sur le bouton:
cflp test de niveau polonais bouton