Vous avez des questions ?

+33 6 71 86 94 48

 

Przedstawicielstwo Handlowe - loi Macron

cflp centre polonais lyon przedstawiciel francjaOd 1 lipca 2016 r. dla kierowców wykonujących przewóz we Francji obowiązuje minimalne wynagrodzenie.

Nasza Kancelaria oferuje zarówno usługi przedstawiciela pracodawcy, jak i doradztwo w zakresie dostosowania się przez polskie firmy transportowe do wymogów francuskiego prawa – kontakt tel. : +33.6.71.86.94.48.

Wszyscy przewoźnicy działający na rynku francuskim słyszeli o wchodzących 1 lipca 2016 r. przepisach dotyczących minimalnego wynagrodzenia dla kierowców.

Na pierwszy plan w tym zakresie wysuwa się oczywiście obowiązek wyznaczenia przedstawiciela oraz sporządzenia zaświadczenia o oddelegowaniu, które od 1 stycznia 2017 r. ma być składane drogą elektroniczną.

W istocie jednak obowiązki polskich firm przewozowych mają charakter dalej idący. Jest to przede wszystkim dostosowanie się do przepisów prawa francuskiego zapewniających szereg uprawnień pracowniczych w ich minimalnym zakresie.

Kluczowe jest tutaj oczywiście obliczenie stawek minimalnego wynagrodzenia wypłacanych kierowcom oraz odpowiednie ich ujęcie w sporządzanych dokumentach. Istotna jest również kwestia różnego rodzaju dodatków do wynagrodzenia wynikających z układu zbiorowego dla branży transportowej jak np. zwrot kosztów wyżywienia i noclegów, kwestie związane z kosztami podróży, dniami wolnymi od pracy itp. Ponadto, kluczową kwestią może okazać się sposób przedstawiania informacji w sporządzanych dokumentach. W ten oto sposób możliwe jest, iż w świetle prawa francuskiego polski kierowca zarabiający np. 8.000 zł miesięcznie wskutek zbyt pochopnego wypełnienia dokumentów zostanie uznany za zarabiającego 3 lub 4 euro za godzinę, a więc dalece poniżej francuskiego minimalnego wynagrodzenia.

Nasza Kancelaria dysponuje wieloletnim doświadczeniem w doradztwie dla polskich firm z innych niż transportowa branż (budownictwo, przemysł, praca tymczasowa) w zakresie delegowania pracowników. Należy bowiem wskazać, iż w rzeczywistości przepisy obowiązujące od 1 lipca 2016 r. przenoszą na grunt działalności przewozowej rozwiązania funkcjonujące w innych branżach już od wielu lat.

Aby zminimalizować ryzyko naruszenia francuskich przepisów i ich niewłaściwego zastosowania w praktyce przez polskie firmy przewozowe działające na terenie Francji, nasza Kancelaria proponuje kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania stosownych dokumentów oraz właściwego zorganizowania systemu delegowania kierowców do Francji.

Zmiany tej spodziewano się już od 2015 r., kiedy uchwalona została ustawa Macron (tzw. „Loi Macron”) znosząca korzystne dla zagranicznych przewoźników rozwiązania umożliwiające im w ciągu 8 dni od dnia rozładunku we Francji, wykonanie co najwyżej 3 przewozów kabotażowych przed powrotem do kraju i to bez stosowania francuskich przepisów prawa pracy w stosunku do kierowców. Od 1 lipca 2016 r. zagraniczni przewoźnicy nie będą już mieli takiej możliwości i zobowiązani będą podporządkować się przepisom francuskiego kodeksu pracy odnoszącym się do pracowników oddelegowanych.

A. Płaca zgodna z francuskimi przepisami

Podstawowym i zapewne najbardziej dotkliwym obowiązkiem będzie konieczność wynagradzania polskich kierowców zgodnie z przepisami francuskimi. Wbrew pozorom, niewystarczające będzie wypłacenie im za czas pracy we Francji wynagrodzenia odpowiadającego „SMIC” (od 1 stycznia 2017: 9,76 euro brutto / godz), czyli francuskiej płacy minimalnej. We Francji istnieją układy zbiorowe dla kierowców pojazdów ciężarowych, które określają minimalne stawki wynagrodzenia kierowców w zależności od ich stażu pracy oraz dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Stawki te są oczywiście wyższe niż „SMIC”. Ponadto należy uwzględnić dodatki za pracę w nadgodzinach czy w godzinach nocnych według specyficznych francuskich norm.

B. Nowe obowiązki pracodawców

7 czerwca 2016 został wydany dekret precyzujący obowiązki pracodawców związane z samym oddelegowaniem. I tak od 1 lipca 2016 zagraniczni przewoźnicy zobowiązani będą do:

1. Sporządzania zaświadczeń dotyczących oddelegowania pracownika;
2. Wyznaczania przedstawiciela pracodawcy na terytorium Francji do kontaktów z administracją francuską. Przedstawiciel taki wyznaczony jest na czas oddelegowania oraz na okres 18 miesięcy po jego zakończeniu. Powinien on posiadać i przedstawić na żądanie administracji następujące dokumenty:
a)   Listę płac dla każdego pracownika obejmującą okres oddelegowania i zawierającą następujące informacje:
–   Stawkę godzinową brutto oraz dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych przeliczone na euro,
–   Okres oraz godziny pracy, za które należy się wynagrodzenie z podziałem na godziny wynagradzane normalnie oraz te, za które należy się dodatek,
–   Urlopy oraz dni wolne od pracy oraz należne za nie wynagrodzenie.
b)   Dokument potwierdzający rzeczywistą wypłatę wynagrodzenia;
c)   Kopię potwierdzającą wyznaczenie przedstawiciela pracodawcy;
d)   Nazwę układu zbiorowego pracy mającego zastosowanie do pracownika,
e)   Zaświadczenie oddelegowania.

C. Obowiązki nałożone na kierowców

Ponadto, kierowca zobowiązany będzie posiadać w pojeździe następujące dokumenty:

a)   Zaświadczenie oddelegowania,
b)   Umowę o pracę.

D. Sankcje przewidziane za niedopełnienie obowiązków

Niezastosowanie się do przepisów kodeksu pracy grozi sankcjami takimi jak grzywna mogąca sięgać nawet do 30.000 euro czy zajęcie pojazdu i jego sprzedaż. Z tego powodu, warto zwrócić się do profesjonalistów o fachową pomoc prawną.

cflp lyon polonais ligne

cflp lyon headline 02

 

Office Polonais du Tourisme

cflp lyon office du tourisme polonais

Envie de visiter la Pologne? Bienvenue sur le portail Poland Travel, qui vous guidera à travers les plus beaux paysages polonais. Sélection des hôtels, des restaurants.

MSZ Rzeczpospolita Polska

CFLP Centre Polonais Lyon

cflp lyon centre formation polonais

CFLP - le Centre de Formation en Langue Polonaise à Lyon a pour but de faire découvrir la langue et la culture polonaise par le biais des cours de polonais et des activités culturelles et touristiques.

Ecole Maternelle Polonaise

cflp lyon ecole maternelle

EMPL - Ecole Maternelle Polonaise de Lyon s'adresse à des parents qui désirent que leurs enfants puissent s’initier à la langue et à la culture polonaises.

Fundacja Semper Polonia

cflp lyon semper polonia

Celem Fundacji SEMPER POLONIA jest pomoc środowiskom polonijnych, i tworzenie warunków do awansu społeczno zawodowego młodzieży polskiego pochodzenia w krajach jej zamieszkania.

Konsulat Polski w Lyonie

cflp lyon consulat polonais
79, rue Crillon 69458 Lyon
Tel.  (.00 33) 4 78 93 14 85
Fax(.00 33) 4 78 93 56 37

Wspólnota Polska

cflp lyon wspolnota polska

Stowarzyszenie WSPOLNOTA POLSKA jest organizacją pozarządowa, której celem jest umacnianie więzi z Polską osób polskiego pochodzenia i Polaków zamieszkałych za granica .

Włącz Polskę ! - portal

cflp lyon wlacz polske
Włącz Polskę!" - otwarty, internetowy podręcznik dla Polonii i Polaków za granicą.

Polska - promocyjny

cflp lyon polska promocja

Polska | portail officiel de promotion de la République de Pologne | oficjalny portal promocyjny Rzeczypospolitej Polskiej

Certificat Polonais à Lyon

cflp lyon certificat polonais
Les certificats de connaissance de la langue polonaise sont délivrés par l'office polonais appelé Commission national de certification de la connaissance de la langue polonaise comme langue étrangère.

Your Poland - Portal

cflp lyon yourpoland

Centre d'information sur la citoyenneté polonaise pour les personnes d'ascendance polonaise et pour les étrangers cherchant à acquérir la nationalité polonaise.

ORPEG

cflp lyon ORPEG - Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ORPEG został powołany w 1973 r. na mocy zarządzenia ówczesnego Ministra Oświaty i Wychowania..

cflp lyon polonais ligne

Testez votre niveau de polonais

  • Pour tester votre niveau cliquez sur le bouton:
cflp test de niveau polonais bouton